Træningstider og Hjemmekampe

Oversigtskort med banerne findes her:

Alle spørgsmål vedrørende kampe, træningstider og banefordeling sendes til banefordeler@eif-fodbold.dk

Alle kampe skal afvikles underhensyntagen til de sundhedsfaglige vejledninger. Der må kun være 50 personer i forbindelse med en kamp. Der skal være en klar og tydelig adskildelse mellem flere grupper (kampe og eller tilskuere) på 50 personer.

Der må maksimalt være 1 person pr 4 kvadratmeter i omklædningsrummene.

Oversigten over kampene i foråret og sommeren 2020 er her: Hjemmekampe forår-Sommer 20

Træningstiderne i foråret 2020 er indtil videre lidt ændret i forhold til det sædvanlige. De som træner i den tidlige tid, skal have forladt træningsbanen kl 18:25. De som træner i den sene tid må ikke være på banen før kl 18:35. På den måde kan vi reducere kontakt mellem forskellige træningsgrupper. Trænerne skal sørge for at underopdele træningsarealer, så der er minimum 2 meter mellem hvert træningsområde: Træningstider-Græs-2020

Pin It on Pinterest

Shares