Velkommen

Klubben og anlægget

Espergærde Idrætsforening(EIF). EIF blev stiftet i 1935, og består i dag af 8 aktive afdelinger med over 2000 medlemmer. EIF ledes i det daglige af en bestyrelse der består af af de respektive afdelingsformænd, samt et forretningsudvalg valgt på den årlige generalforsamling. Alle medlemmer af fodboldafdelingen har stemmeret på EIF’s generalforsamling, der afholdes i april hvert år.
www.eif.dk

Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling (EIF-Fodbold) er en afdeling under EIF. Fodboldafdelingen er underlagt de vedtægter der gælder for den samlede idrætsforening. Fodboldafdelingen ledes af en bestyrelse der vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling, der normalt afholdes i januar.

Den almennyttige fond Espergærdehallen. Fonden ejer og driver Espergærdehallen samt Tennishallen og Tennis- og Fodboldklubhusene på Gymnasievej. Udgifterne til driften afholdes af Helsingør Kommune. Hallens personale, herunder det personale som servicerer fodboldklubhuset, er ansat af Hallen, og refererer til Hallens bestyrelse. De er alle lønnede af kommunen.

Fodboldbanerne: Ejes af Helsingør Kommune. Driften varetages af Team Grøn Drift, som er en del af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab. Det er også Team Grøn Drift der afgør hvornår banerne kan benyttes.

 

Vores organisationer

DBU (Dansk Boldspil Union). Hovedorganisation for fodbold i Danmark. Er paraplyorganisation for lokalunionerne, herunder DBU Sjælland, som Espergærde IF Fodbold er medlem af. DBU organiserer og afvikler danmarksturneringen for de højest rangerende senior hold, dvs. fra Superligaen/3F-Ligaen og ned til Danmarkserien. DBU er også ansvarlig for de eneste landsdækkende rækker for ungdomshold, hvilket er Liga og 1. division for U-17 / U-19 drenge samt DM for U-18 piger. Desuden er DBU ansvarlig for alle landsholdene på herre og dame siden, lige fra A-landsholdene til U-15 landsholdene. www.dbu.dk

DBU Sjælland (tidligere Sjællands Boldspil Union). En af de regionale lokalunioner. DBU Sjælland dækker hele Sjælland undtagen København, som er organiseret i DBU København. DBU Sjælland har en bestyrelse, som er valgt på det årlige delegeretmøde (Generalforsamling), hvor alle medlemsklubberne har ret til at deltage. DBU Sjælland organiserer og afvikler alt fodbold for de rækker der ligger under DBU niveau. Det vil sige fra Sjællandsserien og nedefter i seniorrækkerne, samt stort set alt ungdomsfodbold. På DBU Sjællands’s hjemmeside kan man finde links til andre klubbers hjemmesider. www.dbusjaelland.dk

DGI (de Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Er opdelt i  regionale foreninger. Vores lokale forening er DGI-Nordsjælland. DGI organiserer mange forskellige idrætsgrene, og har i vores område også en del tilbud indenfor fodboldverdenen, både hvad angår turneringer og kurser. www.dgi.dk