Statusopdatering fra klubben

af 19. april 2020Bestyrelsen, Espergærde IF0 Kommentarer

Kære alle

Åbningen af Danmark er startet langsomt op, men de kommunale Idrætsanlæg er fortsat lukkede for træning og kamp. Desuden ved vi ikke hvornår fodboldturneringen kan genoptages. Lige nu er den 10. maj den første mulige dato for at der igen åbnes op for fodbolden, men vi kan jo håbe på at de igangværende politiske forhandlinger gør at vi kan åbne op i et eller andet omfang tidligere end det.

Vi har over 50.000 m2 græsareal på anlægget, så selvom alle klubbens medlemmer var til stede på en gang, så ville der være mere end 50m2 til rådighed til hvert medlem. Vi kunne nok arrangere træning på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, men indtil der politisk bliver åbnet op, så følger vi myndighedernes anvisninger.

I påskeweekenden har der – På trods af lukningen – været en større gruppe samlet på anlægget, og der har været afholdt grillarrangement lørdag aften på balkonen ved klubhuset. Jeg vil understrege en gang til, at hele anlægget er lukket for alle former for aktivitet. Derudover er der ingen der må benytte faciliteterne omkring klubhuset uden at det er aftalt med klubben. Vi har overdraget den aktuelle sag til Helsingør Kommune og Fonden Espergærdehallen, som ejer og er ansvarlige for driften af fodboldanlægget og klubhuset. De har valgt også at inddrage politiet.

Hvis Fodboldturneringen kommer i gang igen hurtigt efter den 10. maj, så vil forårsturneringen blive gennemført. Det ligger ikke fast endnu, med DBU Sjælland har forskellige scenarier for hvordan turneringerne kan gennemføres.

Vi regner indtil videre også med at kunne gennemføre vores fodboldskole i den første uge i sommerferien. Tilmelding er allerede i gang via klubbens hjemmeside. Skulle fodboldskolen blive aflyst, så tilbagebetales det fulde tilmeldingsgebyr. Vi vil naturligvis sikre os at afviklingen foregår sundhedsmæssigt forsvarligt, og det er meget muligt at vi må ændre lidt på konceptet i år.

Kronborg Cup er aflyst i 2020. Selvom det endnu ikke er klart præcist hvad forbuddet mod store arrangementer betyder i praksis, og hvad den øvre grænse for deltagere kan være til den tid, så har arrangørerne valgt allerede nu at aflyse. Usikkerheden og risikoen er for stor. Det betyder desværre at vi kommer til at miste en ret stor indtægt. De senere år har vi haft et betydeligt overskud på Kronborg Cup, som er gået direkte til vores ungdomsarbejde.

Måske kan vi lave et andet arrangement i eget regi i den sidste uge i Sommerferien. Vi vil gå i gang med at undersøge hvad er eventuelt kunne være muligt, og om der er interesse for det.

De andre arrangementer som vi normalt er med i, Skolernes Idrætsdag og St. Hans på Havnen, de bliver med stor sandsynlighed ikke til noget i år, men det ved vi ikke noget om endnu.

Jeg håber at jeg snart har bedre nyheder, men indtil videre må vi være tålmodige og vente på at myndighederne åbner op, så vi kan komme i gang igen.

Tom P.

Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar