Informationsmøde om Espergærde IF Fodbolds indtræden i FC Helsingør overbygningen

af 4. juni 2014Espergærde IF0 Kommentarer

Torsdag den 12. juni 2014, kl 20:15 afholdes Informationsmøde om Espergærde IF Fodbolds indtræden i FC Helsingør overbygningen.

Fodboldbestyrelsen tog i slutningen af 2013 kontakt til FC Helsingørs bestyrelse, for at drøfte mulighederne for at indgå i samarbejdet.

Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe, med deltagelse af repræsentanter fra de to klubber. Arbejdesgruppen har udarbejdet et grundlag for Espergærde IF Fodbolds indtræden i overbygningen, og begge klubbers bestyrelse bakker op om grundlaget.

På den ekstraordinære generalforsamling i Espergærde IF Fodbold den 27. februar, fik bestyrelsen mandat til at gå videre med processen, og det blev også besluttet, at der skulle indklades til et opfølgende møde, så snart det endelige resultat af forhandlingerne med FC Helsingør forelå.

Bestyrelsen vil derfor gerne informere om resultatet af forhandlingerne, og også om de muligheder der ligger i et fremtidigt samarbejde. Vi håber på at alle interesserede møder op.

Med venlig hilsen

Espergærde IF Fodbold

Tom Pedersen

Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar