Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

af 31. januar 2024Espergærde IF0 Kommentarer

Hermed indkaldes til:

Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

Dato: 8. februar 2024
Tid: Kl. 19:00
Sted: Klubhuset, Gymnasievej 5, 3060 Espergærde

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om det forgangne år
3. Fremlæggelse af regnskabet for 2023 og budget for 2024
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til formanden med email: tp@eif-fodbold.dk, og skal væres formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen

0 kommentarer

Skriv en kommentar