Hermed indkaldes til:

Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

Dato:       Fredag d. 24. januar 2020
Tid:          Kl. 19:30
Sted:        Klubhuset, Gymnasievej 5, 3060 Espergærde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forgangne år
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2019 og budget for 2020
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forlag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til formanden som brev eller email, og skal væres formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamligen på tp@eif-fodbold.dk

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen
Formand

Pin It on Pinterest

Shares