Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

af 2. januar 2019Bestyrelsen0 Kommentarer

Hermed indkaldes til:

Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

Dato:       Fredag d. 25. januar
Tid:          Kl. 19:30
Sted:        Klubhuset, Gymnasievej 5, 3060 Espergærde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forgangne år
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2018 og budget for 2019
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forlag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til formanden som brev eller email, og skal væres formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamligen på tp@eif-fodbold.dk

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen
Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar