Generalforsamling EIF Fodbold 27-01-2017

af 30. januar 2017Bestyrelsen0 Kommentarer

Referat af generalforsamling i EIF Fodbold den 27. januar 2017

 

 1. Velkomst af formand Tom Pedersen.

  Bestyrelsen har spurgt Peter Brask om han vil være dirigent. ”Ja tak” lød svaret.

  Dirigenten godkender at generalforsamlingen har været varslet tids nok.

 2. Formandens beretning: Kan læses i vedhæftede fil, samt på eif-fodbold.dk

  Spørgsmål til beretningen – ingen.

 3. Fremlæggelse af regnskabet 2016 – budget 2017:
  Underskud på ca. 16.000 – faldende kontingent, sponsorer og indtjening fra Kronborg Cup og fodboldskolen er faldet.
  Af udgiftsposter er holdtilmeldinger, rekvisitter blevet dyrere end forventet.
  130.000 i restancer blandt medlemmerne
  HSU tilskuddet er steget en del 2016.

  pr. 26-01-2017 er vi 777, heraf 99 kontingentfri (de fleste er trænere, ledere og spillere i FCH samarbejdet)

  Budget for 2017 er tilrettet, så kontingentindtægterne er tilpasset antallet af medlemmer.

  Bemærkninger/spørgsmål til regnskabet:

  Sponsorindtægterne er faldet med 100.000, men bandesalget er steget med 20.000. faktisk 80.000.

  129 restander pr. 31-12-2016? Bliver der eksekveret på dem hvis de fortsat skylder til sæsonstart? Der er endnu ikke taget en beslutning på restenderne fra bestyrelsens side, men det er til debat på førstkommende bestyrelsesmøde. Spærring af spillere har en historisk effekt.
  forslag fra Finn: hurtigere opfølgning efter kontingentudsendelsen, eller en ”banepatrulje”

  Der er brugt 15.000 på rejser i 2016, selvom der er foretaget en bestyrelsesbeslutning om at rejser ikke må koste penge. Hvordan kan der så slippe 15.000 igennem?
  Der har været et HSU tilskud på denne rejse på 14.400, som er bogført på en anden konti, så den reelle udgift til turen har været 600 kr. hvilket er godkendt af Richard.
  Regnskabet er godkendt af salen.

 4. Indkomne forslag:
  Ingen
 5. Valg til bestyrelsen:
  Formand Tom Pedersen ønsker genvalg – Ingen konkurrenter – Genvalgt

  Bestyrelsesmedlemmer på valg der ønsker genvalg:
  Lars Rasmussen, Max Rasmussen og Dennis Jensen – Alle genvalgt.

  Bestyrelsesmedlemmer der ønsker at træde ud af bestyrelsen, selvom de ikke er på valg.
  Kristian antonssen og Martin Montell – aftrådt.

  Nyt medlem til bestyrelsen: Marc Kraft – valgt.

  Valg af Suppleanter:

  Ulrik Gorm Jensen – Genvalgt.

  Peter Jensen ønsker ikke genvalg

  Kristian Antonssen ønsker at blive valgt som suppleant – Valgt ind.

 6. Evt.

  Formanden har en enkelt ting – lidt gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

  Dirigenten takker for god ro og orden og ønsker alle valgte tillykke.

0 kommentarer

Skriv en kommentar