Generalforsamling 2023

af 22. januar 2023Bestyrelsen, Espergærde IF0 Kommentarer

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

Dato: 31. januar 2023
Tid: Kl. 19:00
Sted: Klubhuset, Gymnasievej 5, 3060 Espergærde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forgangne år
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2022 og budget for 2023
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til formanden som brev eller email: tp@eif-fodbold.dk, og skal væres formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen
Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar