Hermed indkaldes til: Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

Dato:       Fredag d. 27. januar 2017

Tid:          Kl. 19:30

Sted:        Klubhuset, Gymnasievej 5, 3060 Espergærde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forgangne år
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2016 og budget for 2017
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forlag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til formanden som brev eller email, og skal væres formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamligen på tp@eif-fodbold.dk

 

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen

Formand

Pin It on Pinterest

Shares