Generalforsamling 2016

af 13. januar 2016Bestyrelsen0 Kommentarer

Hermed indkaldes til: Generalforsamling i Espergærde Idrætsforenings Fodboldafdeling

Dato:       Fredag d. 29. januar 2016
Tid:          Kl. 19:30
Sted:        Klubhuset, Gymnasievej 5, 3060 Espergærde

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om det forgangne år
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2015 og budget for 2016
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Forlag der ønskes behandlet under punkt 4 skal sendes til formanden som brev eller email, og skal væres formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen på tp@eif-fodbold.dk

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen

Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar