Formandsberetning 2012

af 20. februar 2013Bestyrelsen, Espergærde IF0 Kommentarer

Formandsberetning Peter Brun 2012 Generalforsamling fredag, den 18.1.2013

Jeg vil gerne starte med at sige tak til jer som er mødt her til generalforsamlingen, som i vi i år har valgt at afholde det her i klubhuset, da det trods alt er her vores hjerter er. 2012 har været et specielt år for Espergærde IF Fodbold, et år med nye samarbejdspartnere, generationsskifte, klubhusbyggeri som ingen vegne kom og et sportsligt år på det jævne.

Vi er en klub i medlemsvækst, efter nogle år med en lille stagnering er vi igen begyndt at få flere medlemmer, målsætningen for 2013 er 900 medlemmer, hvilket  er rigtig flot og et realistisk mål. Vi klare det ude på banerne men vores klubhus faciliteter er lavet til en klub med 300 medlemmer, så her vil vi blive presset.

De mange medlemmer fordeler sig over alle årgange og køn, men eksempelvis er vores pige afdeling er på 200 spillere og vores veteranafdeling er Danmarks største med over 100 medlemmer.

Sportsligt har det været et år på det jævne, seniorafdelingen sluttede med flotte midterplaceringer for de bedste hold. Et resultat som er meget vigtigt for nyoprykkede hold, det ses tit at hold har haft en forrygende oprykningssæson og så at rykke ned året efter. En 5 plads det første år i sjællandsserien må siges at være bestået.  I den nuværende sæson overvinter vi på en rigtig flot 3 plads, selv efter en rigtig dårlig sæsonstart, som nok skyldes at vi i sommers måtte igennem et generationsskifte i vores senior afdeling, mange af spillerne som nu bor i København kunne ikke rigtig overskue transporten, så 8-10 af vores stamspillere stoppede, inkl. hold 2 holdets træner, vi havde ikke rigtig set den komme, men det er lykkes at få de nye ungsenior inkluderet godt i senior afd, det var grunden til at det kun tog nogle måneder at få det rettet til. Det var et super bestyrelsesarbejde Stempel, Just og Poulsen levede i den forbindelse,  det beviste at det vi gør det rigtige, ved at holde de unge til ilden og at  fastholdelsesprogrammet virker.

Den nye ledelsesstruktur i ungdomsafdelingen fungerer rigtigt godt, de nye bestyrelsesmedlemmer som kom ind sidste år, har støttet rigtigt godt op om vores ungdomsformand, som virkelig har fået styr på hele ungdomsafdelingen. Sportsligt blev det ikke til nogle officielle sjællandsmesterskaber i år, men alligevel har vi hentet nogle flotte resultater.

Vi har tilgang af trænere og det er kun få årgange hvor vi ikke har det helt op og kører optimalt mht. trænere hvilket vil være et af fokus områderne i 2013.

Ungdomsafdelingen, havde flere udlandsrejser i 2012 b.la til London, Berlin og Holland, hvor flotte resultater og pokaler blev hevet hjem til Espergærde.

Igen i år afholdte også vores egne fodbold Nike football academy i skolernes sommerferie, for  både for de helt unge og for de lidt større medlemmer,  og igen i år med stor succes. Super arbejde af Dennis Jensen.

Vi var også medarrangør til årets Kronborg Cup som blev afholdt efter sommerferien, tilmeldingerne var ikke så store som i de tidligere år, hvilket helt sikkert skyldes at man havde valgt en anden weekend af afvikle det i end i de tidligere år, det er nu ændret for 2013, så vi kommer nok op på det store antal hold igen i år.  En stor tak til Elisabeth Hassing for hendes kæmpe arbejde i forbindelse med Kronborg Cup.

Espergærde IF Fodbold, gør en forskel for det nær miljø vi bor i, Espergærde IF Fodbold tager et socialt ansvar og er forgangsklub for rigtig mange andre foreninger i Danmark, det ved vi. I 2012 kan jeg eksempelvis næve projektet Boldnetværk som senere har fået navnet Klubassistent, et projekt som vi var primus motor for, et projekt som Helsingør kommune, DBU og nogle af de andre klubber i kommunen også er gået med ind i, et projekt som hjælper unge mennesker med sociale problemer ind på arbejdsmarked via netværket som vi har i klubberne. DBU har støttet projektet med kr. 50.000,00. Vi har 2 unge i forløb hos Espergærde IF Fodbold, og det bliver nu ført ud i alle sportsgrene i Helsingør kommune.

Espergærde IF Fodbold opstartede i 2012 et samarbejde med Trykkogeren i Espergærde, Trygkogeren er en kommunal skolefritidsordning for hjemmeboende udviklingshæmmede børn og unge i alderen 6 – 17 år. Hver fredag er det træning at ca. 20 unge. Holdet blev startet op af en af vores superveteraner Flemming Nielsen og nu overtaget af Kristian Larsen og undertegnede. Meningen med samarbejdet er at få de unge til at blive en fast del af Espergærde IF Fodbold, og give de unge mennesker en stor oplevelse igennem fodbolden. Vi har haft besøg af Dansk Handicap idræt som synes godt om samarbejdet.

Økonomisk har året været meget udfordrende, vi skiftede kasserer og overgangen kunne have været bedre, jeg påtager mig hele ansvaret, jeg er ked af, at det ikke kom til at fungerer optimalt, men igen må vi konstaterer at vi kun skal påtage os opgaver hvis vi brænder for det.  I forhold til vores budget har vi ikke brugt flere penge end vi havde budgetteret med, men vi har simpelthen ikke fået opkrævet det vi skulle, har ikke haft styr på vores mange medlemmer og sponsor, og arbejdet er ikke bestået. Vi har tage konsekvensen at dette og lave et andet struktur indenfor kassererposten, og det kører allerede på fuld tryk, så der bliver styr på økonomien fremover.

Planerne om udbygningen at vores klubhus med nye omklædningsfaciliteter er pt. strandet i kommunalt og statslig bureaukrati, det er skammeligt. Det er uacceptabelt hvor meget vi bliver modarbejdet i forbindelse med dette byggeri. Vi presser stadigvæk på, men må realistisk nok regne med at vi ikke kommer i gang før i starten af 2014 hvis heldet er med os.

Vi var tæt på at komme i gang med den nye mini kunstgræsbane, men da kontrakterne fra DBU samarbejdspartner kom frem, fandt vi ud af, at de absolut ikke var så fordelagtigt som det blev os fremlagt, vi forelagde sagen for DBU som omgående stoppede samarbejde med leverandøren af disse baner, og er nu kommet med en ny leverandør, vi skal inden 1. februar tage stilling til om vi stadigvæk er interesseret.

Vi har flere byggeprojekter i støbeskeen, men ønsker i øjeblikket ikke at fremlægge disse før de er mere konkrete.

Samarbejdet med Helsingør kommunes grøndrift og dem som står for driften generelt fungerer godt, vi kan virkelig mærke der er kommet nye folk på de seneste år, det gør daglig dagen meget lettere for os.

Til marts 2013, rejser 130 personer fra Espergærde IF Fodbold til Tyrkiet på træningslejr , det er drenge og piger i alderen 13 til 18 år, det største tur vi nogen sinde har arrangeret med fly. Jeg vil gerne i den forbindelse takke de mange som støtter op om turen.

2012 var året hvor vi indgik i en sportsligt og kommicielt samarbejde med Danmarks førende fodboldklub og brand FC København. Det er vi rigtig stolte af,  vi er stolte af, at de valgte os, men efter man har tænkt over det så kan man jo godt forstår at de netop valgte os.

Efter at have haft samarbejde med  FC Nordsjælland i  8 år , var det på tiden at komme videre, FCN samarbejdet havde ikke udviklet sig de sidste mange år, og vi havde større ambitioner end nogle billetter til Farum Park,  men det skal nævnes at vi har været glade for samarbejdet med FC Nordsjælland.

Den nye aftale med FC København, er delt op i en kommicielt del, hvor vores medlemmer har mulighed for at komme ind til FC Københavns kampe i parken, og omvendt kommer de ud på vores anlæg med deres stor setup. Den sportslige del, indeholder uddannelse af vores trænere, mentor ordninger for vores trænere hos FC København , og ikke mindst vil vores største talenter har mulighed for at komme til træning hos dem, det er bare nogle af de elementer aftalen indeholder.

Vi ser rigtig meget frem til at komme rigtigt igang med samarbejdet her til foråret, dog blev samarbejdet skudt i gang med en stor Espergærde dag i parken den 9. december hvor vi inviterede 100 af vores frivillige ledere, sponsor og bestyrelsesmedlemmer til middag og fodbold, og samarbejdet blevet offentliggjort på plænen i Parken foran 20.000 tilskuere.

Tak til Simon Valentin fra FC København for at aftalen blev til noget.

Og som jeg altid nævner i mine formandsberetninger, så skal vi ikke tro at trænerne vokser ind i himmelen ?  Nej igen i år skal vi smøge ærmerne på, og kæmpe videre med de ting vi har skabt og iværksat.

 • Vi skal kæmpe videre for vores klubhus udvidelse
 • Vi har nedsat et udvalg som er i gang med at få struktur på vores arbejdsopgaver i klubben, så opgaverne bliver fordeling over flere hænder
 • At der til samtlige forældremøder er en repræsentant fra bestyrelsen
 • At vi sportsligt konsoliderer os i de rækker vi er i, og de bedste hold rykker op
 • At vi forsætter uddannelsen af vores trænere, og vi forsætter udvikling af egne trænere
 • At vi stadigvæk vil gøre en forskel i vores kommune
 • At vi stadigvæk arbejder for at Espergærde IF Fodbold er et sted for alle
 • At vi arbejder for at fremme fairplay i klubben, 2013 skal være FAIRPLAY år i Espergærde
 • At Sankt Hans Aften, bliver EIF aften fremadrettet med en stor event på stranden
 • At alle medlemmerne kommer på holdsport, så Ingen gratister løber rundt i Espergærde IF Fodbold (tak for Martin Montell for arbejdet indtil videre)
 • At vi for udarbejdet et socialt regnskab for 2013
 • At alle arbejder for at samarbejdet med FC København bliver en succes for vores mange medlemmer

 

Tak til Finn E, Lene, Elisabeth for alt hvad i gøre for vores klub, og tak til alle vores trænere, ledere, sponsorer, Espergærde venner, Helsingør kommune, EIF hovedforening og ikke mindst de mange medlemmer som gør Espergærde IF Fodbold til den bedste klub i verden.

Jeg er stolt over at være EIF mand, og ærede bestyrelses kollegaer, tusinde tak for det arbejde i ligger i klubben. Mange glemmer at det er jer som er ildsjælene, og jeg håber i er lige så stolte over det arbejde i ligger i klubben, som jeg er.

Tak for 2012, Espergærde IF Fodbold længe leve

0 kommentarer

Skriv en kommentar