Formandens beretning 2021

af 2. april 2022Espergærde IF0 Kommentarer

Året 2021 var på mange måder helt specielt, men desværre også på mange måder en kopi af året før.

Vi startede året med at alt var lukket ned, og vi kom langt hen i foråret før fodbolden for alvor begyndte at rulle igen. Forårsturneringerne blev amputerede, og på grund af alle de Corona forbehold og restriktioner der var, så var det desværre ret sporadisk hvad der kunne afvikles af kampe i foråret.

Vi havde planlagt en masse aktiviteter i forbindelse med EM i herrefodbold, som jo blandt andet blev afviklet i København. Vi havde store planer om forarrangementer, mini-EM turneringer, og meget andet som optakt til slutrundekampene i juni.

Det meste kunne på grund af forårets restriktioner og usikkerhed om reglerne ikke gennemføres, så det blev ikke helt det som vi havde håbet på. Men vi fik alligevel sat et stort EIF aftryk på EM slutrunden. Vi havde ikke mindre end fire vellykkede arrangementer i forbindelse med Danmarks kampe:

Tre for ungdommen. Det første hvor vi havde et super arrangement for de yngste, med fodbold, pandekager og en masse hygge for børn og forældre. Endnu et i ungdommen, hvor vi arrangerede en ny udgave af den gamle Stampeturnering, med efterfølgende spisning og et kæmpe brag af en fest til aftenens EM kamp. Det tredie var for de ældste ungdomsspillere, og det var i forbindelse med den sidste af Danmarks puljekampe, som jo heldigvis endte med at vi kvalificarede os til knock-out kampene

Vi havde også en god afslutning for vores Dame- og Herre seniorer, der endte med nattefest og et uventet besøg af ordensmagten som flyttede festen fra balkonen og ind i klubhuset. Skønt at nogle ting kan være som i gamle dage 😊

En kæmpe tak til de forældre, trænere og seniorspillere der lagde en meget stor indsats i at alle disse arrangemener blev så stor en oplevelse for alle dem som var med.

Efter EM- og afslutningsfesterne var det tid til sommerferien, men vanen tro skulle vi afvikle vores fodboldskole i den første ferieuge og vores microfodboldskole i weekenden lige før. Det var et brag af en succes i år, og vi havde med over 200 tilmeldte den største fodboldkole nogensinde i Espergærde.

Richard O’Dwyer var igen ankermand på fodboldskolen, og jeg vil gerne takke Richard for at sørge for en fantastisk uge med gode oplevelser for så mange af vores børn og unge fodboldspillere. Richard står igen i år for fodboldskolen, og vi ser frem til igen at kunne byde en masse af vores børn og unge velkommen. Det er også en stor glæde at der er så mange af vores egne unge fodboldspillere der år efter år er med som trænere på vores fodboldskole. Det giver en god sammenhængskraft at deltagerne kan lære af vores egne spillere.

Vi skulle jo traditionen tro have været med til at gennemføre skolernes idrætsdag og Sankt Hans aften, men på grund af de meget sene udmeldinger om hvad der var muligt, så valgte man at aflyse begge arrangementer. Det var trist. Og det viste sig jo også til sidst at det i bund og grund var helt unødvendigt. Sund fornuft og rettidige udmeldinger fra myndighederne havde gjort livet noget nemmere for mange af os.

Det samme ramte også Kronborg Cup i 2021. De arrangerende klubber kunne ikke få ordentlig besked om hvad der var muligt, og hvad man kunne forholde sig til i forbindelse med en eventuel afvikling i starten af august, og for ikke at forpligte klubberne økonomisk på et usikkert grundlag, så måtte vi igen i 2021 aflyse stævnet.

Vi kan glæde os over at der på nuværende tidspunkt er over 200 tilmeldte hold til Kronborg Cup i 2022, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig at myndighederne endnu engang vil spænde ben for vores arrangement.

Efteråret 2021 startede nogenlunde normalt. Måske endda lidt bedre end normalt. Vores Herre senior-1 hold vandt stort set alle kampe, og der har været en fantastisk opbakning til hjemmekampene. Man mærker at der har været et indestængt behov for at komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag, og til at kunne mødes med venner og bekendte og støtte op om sit fodboldhold igen.

Det har også været godt for Sherry i cafeteriet. Efter nogle kedelige perioder i 2020 og 2021 var der endeligt mange kunder i butikken til hjemmekampene, og også til træningerne i hverdagene. Det blev lidt ødelagt med efterårets nedlukning, men nu håber vi på at det værste er bag os, og at vores klubliv ikke bliver yderligere og unødvendigt ødelagt. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Sherry.

Vores Dameseniorhold har sat baren højt. De rykkede i efteråret op i Sjællandsserien. Så nu får vi for første gang i mange år Sjællandsseriefodbold i Espergærde igen. Damerne har så også lagt pres på Herrerne, som jo pt ligger på en solid førsteplads i Serie 1. Vi håber på to gange Sjællandsseriefodbold fra efteråret.

Medlemsmæssigt har 2021 været et godt år. Vi har over 100 medlemmer mere end året før. Selvom vi har være lukket ned på grund af Corona i foråret, så har vi set en stor medlemstilgang hen over året. Det gælder fra de yngste, men også helt op i senior og Oldboys årgangene.

Vi havde i efteråret 2021 blandt andet en målrettet indsats i samarbejde med skolerne i Espergærde for specielt at rekruttere piger. Det er lykkedes, og vi har set en stor tilgang af pigespillere i de årgange som vi sigtede på.

I langt de fleste af vores ungdomsårgange har vi store velfungerende trupper, og turneringsholdene klarer sig godt. Jeg vil ikke fremhæve nogle årgange fremfor andre, men kan konstatere at det generelt går godt i vores ungdomsafdeling.

Vi kan fordedre vores tilbud, og netop nu er der et stort fokus på hvordan vi kan udvikle vores organisation, så vi administrativt bliver stærkere, og endnu vigtigere, at vores fodboldtilbud bliver fremtidssikret og endnu bedre end det er i dag. Jeg ser frem til at den udvikling bliver udrullet i det kommende år.

Vores samarbejde med FC Helsingør er godt. Men der er også knaster på vejen. Vi skal se på hvordan samarbejdet fremover skal fungere. Det gælder især hvor mange spillere vi skal levere til overbygningen, og hvordan samarbejdet mellem FCH og moderklubtrænerne skal være. I flere af vores ungdomsårgange har oplevelsen ikke væres optimal, og det skal vi ændre på.

På positivsiden kan vi konstatere at vi har fået et antal dygtige U19 og seniorspillere tilbage fra FCH til vores Herreseniorhold. Spillerne har fået en god fodbolduddannelse i FCH, og de har så valgt EIF efter FCH tiden, selvom mange af dem nok kunne have valgt klubber på højere niveau i det nære område. Det er for mig at se en win-win situation.

PÅ Dameseniorsiden har vi også haft gavn af samarbejdet, og vi har kunnet tiltrække et antal FCH spillere til EIF, efter at de har afsluttet deres ungdomstid i FCH

Og så til en gammel nyhed: Vi skulle have haft belægningen på kunstgræsbanen udskiftet i 2021. Det er desværre en copy-paste blok fra min beretning sidste år. Men det skete ikke i 2021, så derfor er den gentaget her. Vi har nu fået at vide at det skal ske i 2022, og at vi også får udskiftet de gamle lamper på kunsten med nye LED lamper, som så forhåbentlig er mere driftssikre end de gamle er. Vi har i den nuværende vintersæson vanen tro haft et utal af situationer hvor en eller flere af masterne har slået en sikring. Det er noget skidt, så vi håber virkeligt at der bliver gjort noget ved det i år.

På positivsiden kan vi jo glæde os over det lys som blev udskiftet på bane 2 forrige år. Det har været et stort kvalitetsløft, og det er vi glade for. Vi er også meget glade for det samarbejde der er med Kommunens medarbejdere i Grøn Drift. Dem der har ansvaret for vores anlæg er nærværende, servicemindede og er hele tiden proaktive i forhold til at servicere anlægget. Mange tak for det.

Vores økonomi er sund. Faktisk bedre end året før. Kasseren vil komme nærmere ind på det. Men på trods af de ekstraordinære omstændigheder, så har vi været i stand til at fastholde en sund økonomi i fodboldklubben.

En stor tak til vores sponsorer, som gør det lidt sjovere at spille fodbold i Espergærde. Også en stor tak til Espergærde Idrætsforenings venner, som har givet os en stor gave, til hjælp til køb af vores musikanlæg. Vi er også blevet betænkt af Nellemann Fonden med et beløb øremærket til en særlig indsats til pigefodbolden.

Vi har mistet en stor personlighed siden sidste generalforsamling. Jan Martinussen, som gennem det meste af sit liv på den ene eller anden måde har leveret en indsats i eller for fodboldklubben. Jan var ikke den der råbte højest om de ting han foretog sig, men han havde i mange tilfælde i finger med i spillet og hjalp klubben med praktiske eller andre tiltag. Jan er og bliver savnet i klubben og i mange andre sammenhænge. Æret være hans minde.

På den glædelige side kunne vi jo så se at vores gamle ungdomsspiller Christian Nørgaard fik sit endelige gennembrud på A-landsholdet. Han er ikke nødvendigvis fast mand i start 11’veren, men han indgår centralt i Landstrænerens planer. Vi kan kun glæde os når en gammel EIF spiller kommer så langt.

Til sidst vil jeg rette en meget stor tak til alle de trænere, holdledere, forældre og andre frivillige, der året igennem lægger mange mange timer i klubben. Sammen med dem alle sammen er vi i stand til at tilbyde god fodbold til alle vores mange medlemmer. Både unge og gamle. I en forening som EIF Fodbold, så er det de frivillige der gør at det hele fungerer, og det er vi stolte af.

Tak for fodbold-året 2021.

Espergærde, 17. Januar 2022

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen

Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar