Espergærde Idræts Forenings Fodboldafdeling – Beretning for 2015

af 18. februar 2016Bestyrelsen, Espergærde IF0 Kommentarer

EIF Fodbold GF 2016 – Beretning

2015 startede fint for os i EIF Fodbold. Vi fik vores forslag om vending af turneringen vedtaget på delegeretmødet sidste år.

Vi fornemmede at der ikke var 100% entusiasme for den ny struktur, og havde vel også lidt bange anelser for hvordan det ville gå. Det var derfor ikke meget overraskende da et par af de store klubber havde et modforslag på delegeretmødet i år, og at det blev vedtaget.

Det er meget ærgerligt at man ikke have mod til at prøve den vendte turnering af, før man bakkede op om at få det rullet tilbage igen.

Vi havde i 2015 endnu engang vores træningslejre i påskeferien. En tur til Prag for de yngre og en tur til Alanya for de ældre ungdomsspillere. Vi havde desværre ikke så mange afsted som vi plejer, og især turen til Alanya var hårdt ramt. Det skal vi gøre bedre i år.

I den første uge af sommerferien havde vi vores traditionelle fodboldkole, som igen var delt op i en minifodboldskole den første weekend, og den almindelige fodboldskole ugen efter. Igen en stor succes med næsten 150 deltagere. Dennis Jensen var igen ankermand på fodbodskolen, og det forløb som sædvanligt lige efter bogen.

I den sidste weekend i sommerferien var vi igen medarrangør af Kronborg Cup. Vi havde den største afdeling her i Espergærde, og på grund af de mange frivillige der gav en hånd med under stævnet, så blev det en stor succes. Vi havde rekord mange egne dommere i gang, og de klarede det flot. Hele afviklingen af KC forløb nærmest perfekt. Det var første gang Kristian Antonsen stod i Spidsen for KC, og mange tak for den stor indsats Kristian.

Det er en fornøjelse at se hvad KC har vokset sig til siden det først år med 20 hold, og det var også dejligt at det blev påskønnet at Helsingør Kommune til Sportsgallaen i sidste uge.

Efteråret startede med en meget kedelig nyhed. Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening klagede over den nye kunstgræsbane i Snekkersten, og på grund af det blev arbejdet standset. Det var næsten tankevækkende at protesten kom så sent som den gjorde. Næsten som om DF ventede med at klage præcis så længe, så man var sikker på at den nye bane ikke kunne færdiggøres til vintersæsonen 2015/16.

Klagen blev heldigvis afvist, men skaden var sket. Arbejdet havde ligget stille så længe at banen ikke kunne tages i brug i denne vinter. Banen forventes nu færdig i maj 2016, så vi føler os temmeligt sikre på at den indgår i vinterfordelingen i efteråret, og det glæder vi os over.

I efteråret var vores veteraner endnu engang på træningslejr. Denne gang i Tolo i Grækenland. Endnu engang flot arrangeret af Peter Brun med hjælp fra flere andre. Og endnu engang en stor sportslig succes. Holdet er fortsat ubesejret i Europa. Det er dejligt at vores veteranafdeling står så stærkt. Også i udlandet.

Det var også i efteråret at vores ungdomsformand, Richard O’Dwyer, tog initiativ til et projekt for de flygtninge som opholder sig på modtagecentret på det gamle hospital.

Det er et projekt hvor flygtningene en gang om ugen kommer til Espergærde og træner fodbold. Et fantastisk projekt hvor de får muligheden for at komme lidt væk fra håbløsheden et par timer, og får chancen for at komme lidt nærmere det ”almindelige” Danmark.

Træningen ledes af vores U14 træner, Mikael Deveci, som står for træningen. En meget stor tak til Richard og Mikael for intiativet og for den store indsats. Det er noget der bliver lagt mærke til langt uden for Espergærde

Vores samarbejde med FC Helsingør fungerer rigtigt godt. Vi kom jo igang over hals og hovede sidste år, og blækket var knapt tørt på aftalen før de første FCH hold med Espergærdespillere var i gang. Det gav en masse praktiske problemer, og der var mange uafklarede spørgsmål som vi måtte løse han ad vejen.

Det er gået meget bedre i denne sæson. Samarbejdet mellem trænerne er bedre, og vi er ved at få rystet alle begynderproblemerne af os.

Vi har også udvidet samarbejdet med en overbygning for Dame- og Pigeholdene. Konkret har vi haft et FCH Damesenior i Espergærde i efteråret, og vi har også etableret et specifiktræningstilbud for pigespillerne.

Også samarbejdet med FC København går rigtigt godt. Vores FCK Skills er fortsat en stor succes, og vi har længe gået og overvejet om det skal udvides med et parallelt tilbud for de spillere som ikke er med i Skills. Vi sluttede året af med et besøg hos FCK i Parken, og fik der sagt tak til vores trænere for deres store indsats i 2015.

Fodboldmæssigt har der været både op- nedture. Vores Herre senior-1 hold rykkede desværre ud af Sjællandsserien i foråret, men er så til gengæld gået ubesejret gennem serie-1 i efteråret.

Og for først gang i en del år, så har vi rigtigt mange seniorspillere. Der er kommet mange nye til i 2015, og mange af vores egne spillere som har holdt pause, er nu kommet tilbage. Det er både førsteholds spillere og breddespillere. Så i 2016 bliver der for alvor kamp om pladserne på vores bedste hold, og vi får nok også det luksusproblem at vi skal have tilmeldt yderligere et hold.

På ungdomssiden har vi haft udfordringer med fastholdelse og trænerpåsætning på især de ældre drengeårge. Men ved årets afslutning havde vi dygtige trænere og god opbakning fra spillerne hele vejen rundt. Det skal vi bygge videre på i det nye år.

Vi oplever at de yngste årgange er lidt mindre end de tidligere har været, og det skyldes formodentligt at der stadig ikke rigtigt har set effekten af de nye børnefamilier der er flyttet til Espergærde. Vi må bare gøre en endnu større indsats for at reklamere for fodbolden i vores område, så vi også fremover har en stor bredde i ungdommen.

Så blev 2015 også det sidste år for Frank Bruhn som vores cafeterie-forpagter. Frank valgte at opsige forpagtnigen før Jul, og stopper formelt med udgangen af marts. Det er på grund af et stigende arbejdespres, at Frank nu efter 6 år ikke længere har tiden til at passe Cafeteriet, og det har jeg stor forståelse for. Det har altid været hyggeligt at komme op til Frank om aftenen og få en lille overhaling for noget man ikke har gjort ordentligt.

Ny forpagter bliver Charlotte Vest, og vi glæder os til at samarbejde med Charlotte. Vi har ikke fået snakket sammen endnu om hvad der kommer til at ske fremadrettet, men jeg har store forhåbninger til at Charlotte kan tilføre noget nyt til vores cafeterie. Der kommer mange mennesker heroppe, og når man tæller træninger og kampe sammen, så er der langt over 50.000 besøg om året. Og det er bare vores spillere. Så der er behov for et godt cafeterie med nogle gode tilbud.

Velkommen Charlotte!

Vi får en permanent overdækning over terassen lige udenfor i det nye år, og så mangler vi bare at få etableret nyt køkken i omklædning 9, før vi er der hvor vi gerne vil være.

Til sidst vil jeg takke alle vores trænere og frivillige ledere for den store indsats de har ydet i 2015. Uden de frivillige var der ingen fodboldklub.

Til sidst også tak til bestyrelsen og dem omkring bestyrelsen for Jeres store indsats. Det er efterhånden en stor forretning vi har, og det kræver mange dedikerede hænder at få det helt til at fungere.

Det var beretningen for 2015. Tak for opmærksomheden.

Tom Pedersen

Formand

0 kommentarer

Skriv en kommentar