Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling i Espergærde IF Fodbold, torsdag den 27. februar kl 19:00 i klubhuset på Gymnasievej.

Dagsorden:

  1. 1.   Valg af dirigent
  2. 2.   Forslag fra bestyrelsen
  3. 3.   Eventuelt

 

Ad.2:

Bestyrelsen har på møde den 28. februar besluttet at indlede forhandliger med FC Helsingør om mulighederne for indgåelse af et samarbejde mellem de to klubber. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to klubber, skal ved udgangen af april 2014, fremlægge et forslag til en fremtidig samarbejdsmodel.

Et fremtidigt samarbejde mellem Espergærde IF Fodbold og FC Helsingør kan foregå i regi af en samarbejdsaftale og/eller en overbygningsaftale.

Bestyrelsen stiller forslag om at Generalforsamlingen godkender en eventuel samarbejds- og/eller overbygningsaftale mellem Espergærde IF Fodbold og FC Helsingør.

 

På bestyrelsens vegne

Tom Pedersen
Formand

Pin It on Pinterest

Shares