Nyheder fra Ungdomsafdelingen

af 5. maj 2023Drenge, Piger0 Kommentarer

I Espergærde IF er vi utrolig stolte af, at Christian Nørgaard er en af vores spillere. En spiller der var i klubben til han var 12-13 år og en spiller som bærer så mange af EIFs værdier!

Vi har været i dialog med Christian ift. vores fredags akademi. Vi vil skabe de bedste rammer og det var en oplagt ide til, at optimere akademiet og visionen vi har i klubben.

Efter at have snakket frem og tilbage er vi kommet frem til, at akademiet skal hedde EIF Fodbold Akademi – Christian Nørgaard.

Vi er UTROLIG stolte og taknemlige for, at Christian vil indgå dette samarbejde!

Udvidelse af EIF Fodbold Akademi “Christian Nørgaard”

Som vi har besluttet i børne- og ungdomsudvalget vil vi udvide akademiet, med et tilbud til u13-u16 pige og drengespillere.

Vi er nu så lagt i processen, så vi går i luften med et pilotprojekt for årgangene u13-u15 med 5 gange træning fredage fra 26. maj kl. 18:00-19.30. I første omgang med 20 pladser – hvor tilmelding foregår efter først til mølle princippet.

Invitationer vil blive sendt ud en af de kommende dage.

Fodboldtilbud i SFO/Klub regi i samarbejde med Espergærde skolerne.

Vi har, som der er blevet orienteret om på møder både i børne- og ungdomsudvalget og cheftrænergruppen, indgået samarbejde med Espergærde skolerne (Mørdrupskolen, Grydemoseskolen og Espergærdeskolen) om opstart af et nyt fodboldtilbud i hhv SFO regi (0.-3. klasse) og Klub regi (4. – 6. klasse).

Tirsdag den 18. april 2023 startede vores pilotprojekt, som kører tirsdage frem til sommerferien. Ideen er, at elever i SFO/Klub som  alternativ til andre aktiviteter, kan møde op på vores anlæg og enten hygge sig med lidt fodboldspil eller få decideret træning. 

Vi benytter tiden frem til sommerferien på at finpudse konceptet således at vi efter sommerferien kan tilbyde fodbold, som en fast aktivitet i hhv SFO og Klub, hver tirsdag og torsdag.

Vi er i den forbindelse i dialog med Helsingør kommune om, at indgå en egentlig partnerskabsaftale om tilbuddet mellem Helsingør kommune, Espergærde skolerne og EIF Fodbold over en 2-3 årig periode. 

EIF stiller cheftræner og SFO/Klubber stiller pædagoger, som også fungerer som hjælpetrænere.

Starten har været fantastisk. Mange elever er dukket op og skolerne kommer med meget positiv feed back.

Stort skolefodboldstævne i EIF

Som afslutning på pilotprojektet med SFO/Klubber inden sommerferien, afholder vi et kæmpe fodboldstævne på anlægget tirsdag den 20. juni 2023.

Alle klasser fra 0. til 6. klasse vil blive inviteret til et stævne, hvor klasserne skal stille med blandede hold. Hver klasse skal så møde de øvrige klasser fra samme klassetrin.

Da der er 6-7 klasser pr årgang i Espergærde, og hver klasse stiller med ca 10 spillere, lærere og klassekammerater som heppekor, kan vi nok regne med, at der kommer rigtig mange børn på stadion den dag.

Så vi får brug for hjælp. Kunne I høre på jeres årgange om der er trænere eller forældre, der vil give en hånd med (det kan være som dommer, opsyn og afsluttende oprydning, torsdag den 20. juni kl ca 12:00-17:00? I bedes sende en mail til mig med navne og kontaktoplysninger.

Fodbold for indskolingen

Mandag den 1. maj startede de kommende 0. klasser i 00. klasse. Eleverne kommer direkte fra børnehaven, og næsten ingen er begyndt på at dyrke idræt.

Derfor har vi i samarbejde med gymnastikafdelingen planlagt nogle dage, hvor 00. klasserne i maj måned i skoletiden skal prøve hhv fodbold og springgymnastik. Det vil være fantastisk hvis dette initiativ resulterer i nogle nye medlemmer til vores yngste årgange.

Michael Brun

Ungdomsformand- Espergærde IF Fodbold

Akademichef – EIF Fodbold Akademi

0 kommentarer

Skriv en kommentar